BAO QUY ĐẦU

Khi Nào Mới Phải Cắt Bao Quy Đầu Ở Trẻ Nhỏ

Ở trẻ nhỏ khi bao quy đầu bị dài, hẹp, có dấu hiệu viêm nhiễm mới cần cắt. Bao quy đầu là một bao da kép có nhiệm vụ bảo vệ quy đầu tránh những chấn thương, giữ gìn sự nhạy cảm của quy đầu. Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và…

Xem thêm