CÁCH BẢO VỆ KHI THANG MÁY RƠI

Làm Gì Khi Đi Thanh Máy Rơi Tự Do Bất Ngờ

Chúng ta sẽ làm gì khi thang máy tư nhiên rơi xuống. Tư thế tốt nhất là nằm thẳng lưng ra giữa sàn, một tay đặt dưới gáy cố định đầu, một tay che mặt để tránh mảnh vỡ rơi xuống. Có thể bạn đã từng chứng kiến hiện tượng thang máy rơi tự do…

Xem thêm